Søppeltaxi


SØPPELTAXI OSLO/AKERSHUS MED BYENS RIMELIGSTE PRISER.100% PRISGARANTI FOR BÅDE BEDRIFTER OG PRIVATPERSONER.


VI BÆRER + LASTER PÅ + KJØRERBORT + MILJØVENNLIG SORTERING.

Søppeltaxi Privat+Bedrift kjører bort alt av avfall. Vi står klar for henting av avfall/søppel på timen/dagen.
Oslo Søppeltaxi er billige og effektive måte å bli kvitt alt du måtte ønske å kaste.Søppeltaxi hjelper deg med henting, rydding og kasting av all type avfall. Vi har 1000-vis av fornøydekunder og git 100% pris og kvalitetsgaranti. Vi har biler tilgjengelig i alle størrelser.Intet oppdrag for liten og intet for stor.

Søppeltaxi-Henter-Rydder-Bærer-Laster på og kjører bort. Billigere og enklere enn container og brannfarlige sekker.
Vi rydder, bærer, laster på og kjører bort alt av søppel og avfall og våre tjenester er mye enklere og rimeligere enn container og brannfarlige sekker som settes ut i gaten eller foran deres bolig. Vi henter alt av søppel og avfall fra både privat og bedrifter. Med over 15 års erfaring har vi blitt en av de mest erfarne tilbyder av disse tjenester og alt av avfall hentet, sortert og behandlet på en forsvarlig,miljøvennlig og sikker måte. Vi hjelper deg med rydding og kasting av all type søppel og avfall og kommer hjem på døren eller til din bedrift henter alt du måtte ønske å kaste eller levere til renovasjonsetaten. Vi er en billige og effektiv tilbyder av bortkjøring og det nyter kundene våre godt av. Vi gir både fastpris og timepris på oppdraget alt etter hva kunden måtte ønske. Alle våre priser inkluderer alt av kjøring samt bærehjelp uten noe form for skjulte gebyrer og tillegg. Vi er en av de rimeligste og beste tilbyder av denne tjenesten og har ledig kapasitet for å ta imot oppdrag og komme på dagen.
FORDELER:
Kommer til på ufremkommelig områder.
Rask og Rimelig løsning
100% Miljøvennlig sortering
Tidsbesparende
Ingen ventetid
Tømming og rydding av dødsbo